Na začátku dubna jsem se účastnil závěrečné konference Pražského studentského summitu, který je celoročním vzdělávacím projektem pro více než 300 studentů a který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. Ten dává studentům skvělou možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, mezinárodní vzdělávací, vědecké a kulturní spolupráce, světové bezpečnosti či životního prostředí, tříbit své kritické myšlení a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. Část projektu navíc probíhá v angličtině a rozvíjí aktivní jazykové schopnosti účastníků. 

Zásadní částí Pražského studentského summitu je simulace činnosti mezinárodních organizací (OSN, EU, NATO a G20). Při této aktivitě jsem zastupoval jednu ze světových zemí. Během ročníku jsem se dopodrobna seznámil se situací svého státu a s jeho postoji ke konkrétním celosvětovým problémům, jako jsou například uprchlická krize nebo globální oteplování. Na konci ročníku jsem pak navrhoval řešení problémů, kterými se zabývají reálné mezinárodní organizace a s ostatními účastníky jsem se snažil prosadit to, o co by skutečně usiloval diplomat mnou zastupovaného státu.

Součástí programu jsou i nejrůznější workshopy a školení pořádané lidmi či organizacemi z oblastí mezinárodního dění, lidských práv, světové bezpečnosti nebo životního prostředí.

Text: Jakub Valuch, septima

Foto: Pražský studentský summit