V letošním ročníku biologické olympiády naši studenti rozhodně neudělali ostudu. Do okresních a krajských kol postoupilo celkem 5 studentů, z nichž 3 byli úspěšnými řešiteli (dosáhli více než 60% bodů): Monika Kubíčková ze sekundy obsadila v okresním kole kategorie D 6. místo, Cedrik Pavienský z kvarty v okresním kole kategorie C byl na 8. místěEliáši Píbalovi z 2. ročníku v krajském kole kategorie B patřilo 11. místo. Pěkně reprezentovala ČAG také Terezie Pitrová z kvarty. Theodor Kutý se bohužel krajského kola nemohl zúčastnit z důvodu nemoci.

Monika Kubíčková postupuje do krajského kola!

Všechny studenty velmi chválíme a blahopřejeme! Monice přejeme mnoho úspěchu v krajském kole. 😊