V kontaktu s realitou

Přírodní vědy chápeme jako reálnou součást každodenního života. Učitelé vysvětlují studentům děje probíhající v jejich prostředí a v jejich těle. Mezi všemi přírodovědnými předměty zdůrazňujeme spojitosti a poukazujeme na vývoj lidského poznání a způsob uplatnění vědecké metody.

Osobní zkušenost je účinnější než výklad. Jak vypadá praktická výuka? Zapojíme ruce a reálné přírodniny. Najednou se během biologie ženeme do obchodu koupit vepřové ledviny. Pro mnohé je to první zkušenost s tímto orgánem jako potravinou. Ve školní laboratoři ledviny studenti pitvají, čímž pochopí jejich stavbu a funkci.

bezprostřední zkušenost

Badatelský duch

Všechny STEM (Science Technology Engineering Math) předměty posilují u žáků zvědavost a touhu po odpovědích. Vedeme žáky k tomu, aby si kladli otázky „proč” a “jak?“ a snažili se na ně hledat odpovědi.

Máme vybavenou chemickou i biologickou laboratoř. Využíváme moderní měřící přístroje, například firmy VernierPASCO. Co nejvíce učíme v přírodě, využíváme školní zahradu, vodíme děti do parků i do lesů, k Vltavě nebo k rybníkům. Všude žáci pozorují, bádají a nechávají na sebe působit prostředí.

Intenzivně spolupracujeme s vědeckými pracovišti Akademie věd České republiky, s VŠCHT, s Přírodovědeckými fakultami Univerzity Karlovy a Jihočeské univerzity. Jsme fakultní školou PřF JU již od roku 2010. Mnozí naši učitelé jsou nebo byli akademickými pracovníky a mají vědeckou zkušenost.

Přírodovědně orientovaní studenti pokračují ve studiu na lékařských, přírodovědeckých, veterinárních, farmaceutických, zemědělských fakultách nebo VŠCHT či jiných technických školách u nás i v zahraničí.

Mezinárodní úspěchy

Naši učitelé a žáci jsou součástí mezinárodních projektů GLOBE, Erasmus+ a dalších. Paní Mgr. Lucie Starčevská  pro nás dokonce převzala titul Globe Star České republiky. Spolupracujeme se středisky ekologické výchovy. Žáci se účastní přírodovědných olympiád a středoškolské odborné činnosti (SOČ). Mgr. Starčevská je rovněž členkou celostátního týmu Biologické olympiády, a tak podílí se tak na přípravě a organizaci této prestižní mezinárodní soutěže.

Aktivně vyhledáváme možnosti dalšího rozvoje a zprostředkujeme talentovaným žákům účast na různých extra-kurikulárních akcích, jako je Týden se současnou biologií, Letní nano-škola a jiné.

Vedoucí předmětové komise přírodních věd, RNDr. Květa Tůmová, byla za svou dlouholetou pedagogickou práci oceněná Cenou Učené společnosti České republiky a Nadačního fondu Neuron.

pravá ruka výzkumu

Volitelné semináře

Zájemci o ekologii a životní prostředí napříč školou se sdružují v ekologickém semináři, kde ve věkově smíšených skupinách vypracovávají výzkumně motivované úkoly v rámci různým mezinárodních projektů.

Pro vědecko-technicky orientované studenty se pořádá seminář vědy a techniky, který kombinuje nauku o vědecké metodě, statistice, argumentaci a vědecké praxi. Jeho absolventi se trénují v práci s informačními zdroji, ve vizualizaci dat a v základním statistickém testování pomocí programu R-CRAN.

Kontaktní osoby pro přírodní vědy

RNDr. Květa Tůmová
RNDr. Danuše Lhotková
Mgr. Monika Maradová
Mgr. Petr Mašek
Mgr. Lucie Starčevská
Mgr. Zbyněk Šedivý
Mgr. Pavel Soukup (Vědecko-technický seminář)
Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. (Science)