Toto maturantské dilema se pokusil odlehčit během besedy Viktor Lavička, bývalý student ČAG. Viktor je aktuálně studentem 2. ročníku oboru mezinárodní vztahy na fakultě sociálních studií MU v Brně a minulý týden přišel se podělit o své dosavadní zkušenosti s maturanty streamingu Global Issues .

„Na fakultě vyučují špičkoví odborníci, kteří publikují v zahraničí a jsou mediálně známí, jako např. prof. Lubomír Kopeček, který je předním odborníkem na českou politiku. Často máme možnost debatovat s českými i zahraničními diplomaty a velvyslanci, což je též velmi zajímavé. Vedle toho Brno je úžasné, živé město, kde se stále něco děje“, kvituje svoji dosavadní zkušenost Viktor.

Viktor též maturantům představil akademické pojetí oboru mezinárodní vztahy a předměty jejího studia. Moc děkujeme za zajímavou besedu a těšíme se na další setkání! 😊