O tom, jak těžké je v současné době rozřešit filozofické dilema ohledně svobody slova ve veřejném prostoru, se mohli více dozvědět studenti předposledních ročníků během besedy s dr. Koblížkem z Filosofického ústavu AV ČR.

„Částečnou odpovědí může být stanovení si toho, co je důležitější, ale i na to neexistuje jednoznačná odpověď,“ jak jsme se mohli dozvědět od přednášejícího. Má být svoboda slova nadřazená rovnosti, či naopak? Do jaké míry jsou nenávistné výroky tzv. hate speech nebezpečné? Jaké jsou výhody a nevýhody omezování svobody projevu? Jaký je rozdíl mezi hate speech a šikanou? Jak správně rozumět termínu hate speech a co to je tzv. chilling efekt či tzv. cancel culture v USA?

Na všechny tyto otázky jsme během zajímavé přednášky narazili, byť jsme na všechny nedostali logicky odpověď! 😊