Foto: Tereza Novotná

Studentka oboru European Integration in East Central Europe na Fakultě sociálních věd a filozofie, Universität Leipzig.

O tom, co mi dalo studium na ČAGu, bych mohla psát dlouze, ale pokusím se omezit na to, co vnímám jako nejzásadnější. Klíčové je, aby střední škola nebyla místem, kde je student vnímán pouze jako příjemce faktů a dat, které u maturity převypráví, bude ohodnocen nějakým číslem a vedení si bude moct udělat další pomyslnou čárku. Takový ČAG není.

Bez znalostí zde samozřejmě také nikam nedojdete, ale dnešní doba si žádá moderní přístupy ke studiu. A ty na ČAG nepochybně znají. Zatímco jiné školy často produkují studenty, kteří tápou v tom, co je vlastně baví, a ani moc neví, z čeho by měli maturovat, a kam se vydat na vysokou školu, ČAG aktivně podporuje účast na různých mimoškolních aktivitách a soutěžích. Díky těmto aktivitám lze objevit a dál rozvíjet to, co vás baví, a co vás motivuje se vzdělávat dál. A tak jsem se díky ČAGu dostala například na Pražský studentský summit, který ve mně probudil lásku k mezinárodním vztahům a utvrdil v tom, že se v budoucím pracovním životě chci pohybovat ve světě politiky. Kdybych se tenkrát o možnosti účastnit se studentského modelu OSN nedozvěděla od svých učitelů na ČAGu, nepoznala bych nemalé množství zajímavých vrstevníků se stejnými zájmy jako mám já, z nichž někteří dnes pracují pro Ministerstvo zahraničí, v NATO, Evropské unii, nebo jako asistenti poslanců, či vykonávají funkci starosty.

Další výhodou ČAGu, která zásadně ovlivňuje budoucí studijní i profesní život absolventů, je výborná výuka cizích jazyků. Během maturitního ročníku jsem úspěšně získala hned 2 certifikáty – z angličtiny CAE (úroveň C1) a poté ÖSD z němčiny na úrovni B2. Znalosti jazyků, které jsem získala na ČAGu, mi daly výborný základ pro další rozvoj. Naučila jsem se mj. jak správně psát eseje, z čehož čerpám doteď. Také jsem mohla bez problémů v létě odjet na pracovní prázdniny do Německa, a tam se dále zlepšovat. V současné době studuji magisterský obor na Univerzitě v Lipsku, kde využívám aktivně němčinu i angličtinu. Domnívám se, že dobrou znalost alespoň anglického jazyka by měl v dnešní době mít opravdu každý, kdo směřuje na vysokou školu, ať už do zahraničí, nebo zůstává zde v Čechách. Při studiu je často třeba číst vědecké články psané v angličtině, tudíž čím dříve ji člověk ovládá na perfektní úrovni, tím lépe.

Jako poslední bod chci zmínit výměnné pobyty se studenty ze spřátelených gymnázií. Díky nim studenti ČAGu mohou nejen navštívit krásná místa a užít si skvělý výlet, ale především blíže poznat své vrstevníky ze zahraničí, kteří pochází z odlišného kulturního a socio-ekonomického zázemí. Každý takový kontakt je velice cenný, protože pomáhá rozšiřovat obzory a uvědomit si, že svět není černobílý, což nás učí toleranci. A ta je pro rozvoj zdravé demokratické společnosti zcela zásadní.

Tím vším chci říct, že ČAG není školou, která by člověka zavřela do klícky vystavěné z učebnic a sešitů plných pouček, ale poskytne studentovi také spoustu možností navíc, jak objevovat svět okolo sebe a získat na něj svůj vlastní náhled. A toho si velmi cením.