S potěšením můžeme konstatovat, že naše mimořádně početná posádka v krajském kole Středoškolské odborné činnosti slavila mnohé úspěchy. Nejvýraznější byli Alexandr Marn a Theodor Kutý, kteří z první pozice ve svých kategoriích postupují do celorepublikového kola. Podařilo se jim představit své projekty i přes organizační překážky, jakými byla například změna délky jejich prezentací, o které bylo rozhodnuto jen několik dní před obhajobou.

Zeptali jsme se tradičně našich studentů, co si z účasti v soutěži odnesli. Níže vypisujeme několik úryvků z hodnocení Matyáše Caháka, Theodora Kutého, Alexe Marna a Ilony Bláhové.

Sice mám za sebou realizaci mnoha technických projektů …ale nikdy nebylo nutno zpracovat k nim teoretický výstup a prezentovat se před odborníky. Jsem člověk praktický a učím se hlavně tím, že si vše vyzkouším. Při práci na tomto projektu jsem byl nucen změnit systém své práce a prostudovat spoustu odborné literatury, článků na internetu a zejména pak tato fakta zpracovat do písemné podoby. Získal jsem tak navíc i cenné dovednosti z oblasti marketingu, ekonomiky, protože součástí mé práce byla i prezentace produktu na veřejnosti v rámci festivalu Maker Fair.

“Velice mě potěšila skutečnost, že ačkoliv jsem student gymnázia a zvolil jsem si obor strojírenství, obstál jsem v konkurenci studentů z technicky zaměřených škol…”

“Práce mých spolusoutěžících mě velice zaujaly svými tématy. Také mě velice povzbudilo hodnocení odborné poroty, která konstatovala, že úroveň letošního ročníku byla nadprůměrná a že předložené práce SOČ odpovídají požadavkům na práci bakalářskou. Takže věřím, že získané zkušenosti a dovednosti jistě využiji právě při psaní prací na vysoké škole.”

“Zcela jistě si zvolte obor, který Vás opravdu baví, protože pokud chcete zpracovat kvalitní práci, je nutno věnovat jí minimálně půl roku úsilí, v mém případě to by téměř rok…”

“[Cením si] možností podílet se na reálném výzkumu v laborce. Sepisování práce bylo věnováno celé pololetí, kde […] velice pomohl systém odevzdávání částí práce konzultantům průběžně. Ať už to tak někdo dělal nebo ne, je to jistě přínosná zkušenost pro psaní závěrečných prací v budoucnu například na univerzitě.”

“Krajské kolo probíhalo poněkud klidněji, v menším počtu…Vzhledem k pouhým pěti minutám, poskytnutých na prezentaci před odbornou porotou, jsem byl ve finále velice mile překvapen umístěním.”

“V rámci školy se zaměříte na téma, které vás zajímá, prohloubíte si v něm znalosti, získáte cenné zkušenosti a určitě minimálně zjistíte, jestli se uvedené problematice chcete věnovat i v budoucnu.”

“Jsem rád za fakt, že u nás na škole je sepsat takovou práci povinné, protože to člověka připraví na to, co ho čeká na vysoké škole. Dobrovolně bych takovou práci nikdy nepsal a díky seminární práci jsem se naučil lépe pracovat efektivně pod časovým tlakem.”

“Každopádně je přínosné prozkoumat zajímavá témata, která vás baví.”

“Zpracovávání mi přineslo spoustu zkušeností se psaním takové práce se všemi náležitostmi, které by správná práce měla mít…”

“SOČ byla pro mě obrovskou výzvou, při které jsem musela vystoupit ze své komfortní zóny a prezentovat před velkým davem lidí, a následně i před krajskou komisí…”

“V rámci účasti na krajském kole jsem poznala i několik zajímavých lidí, kteří mají podobné zájmy jako já a vybrali si oblast zdravotnictví.”

“Zdánlivě se tato práce může zdát bez odměny, ale ve skutečnosti přinese do budoucna velké benefity, takže rozhodně doporučuji.”