V pondělí proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v angličtině, kterého se zúčastnilo celkem 19 studentů vyššího gymnázia, kteří byli nominováni svými vyučujícími na základě poslechu C1. Do poroty zasedli vedle vyučujících Karey Rawitscher a Štěpánky Kloudové taktéž maturanti z oktávy: Lukáš Chodura, Adam Zízler a Jaromír Kubeš, kteří si pro soutěžící připravili zajímavá témata k diskuzi a kreativní úkoly.

Porota se nakonec rozhodla nominovat do okresního kola soutěže septimánku Markétu Balejovou (1. místo) a studenta 3. ročníku Adama Horkého (2. místo)3. sdílené místo pak obsadili sextáni Hugo Tůma Blanka Cábová. 

Studenti nižšího gymnázia se rovněž zúčastnili školního kola soutěže v anglické konverzaci v kategoriích I.B  (sekunda), kde 1. místo obsadili shodně sekundáni Andrea Váňová a Lubomír Klobušnik. 2. místo obsadily Ella Koflová a Nela Tanzerová. Na 3. místě se umístila trojice: Hanka Rysová, Ema Maršánová, Hanka Vamberová. Do OK soutěže postupuje Andrea Váňová. 

V kat. II.B, která zahrnuje studenty tercie a kvarty byli nejúspěšnější kvartáni: sdílené 1. místo Matylda Štindlová a Eliška Přikrylová, 2. místo Stella Salvová, 3. místo Eva Tichá. Do OK soutěže postupuje Matylda Štindlová.

Všem postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně zdaru do okresního kola v únoru a všem účastníkům děkujeme za účast! 😊