V prvních dvou listopadových dnech navštívili studenti septimy a 3. ročníku Brno, kde poznali tuto moravskou metropoli, navštívili zajímavé přednášky a oslavili dvousetleté výročí narození Gregora Johanna Mendela neboli zakladatele genetiky. V rámci Týdne Akademie věd, kdy jednotlivé pracovní ústavy prezentují svou činnost veřejnosti, se žáci seznámili s životem lovců mamutů, s různými aspekty globálního oteplování i s možnostmi čištění vody od mikropolutantů. 

I přes brzký ranní odjezd z Budějovic panovala v kolektivu téměř padesátky studentů dobrá nálada a veselý rozmar. Ihned po příjezdu je čekala návštěva Mendelova muzea, kde se seznámili s životem a pokusy tohoto „Einsteina biologie“ i moderní genetikou jako fascinujícím vědním oborem. Humanitně zaměření jedinci se mohli potěšit především z návštěvy baziliky Nanebevzetí Panny Marie náležící augustiniánskému řádu, kde Mendel působil jako opat. 

Během dlouhého poledního rozchodu se návštěvníci mohli podle svých vlastních preferencí podívat na hrad Špilberk, do podzemních chodeb pod Zelným trhem, do druhé největší kostnice v Evropě, k budově Ústavního soudu, do katedrály svatého Petra a Pavla nebo (a to asi nejčastěji) do místních obchodních center a fastfoodů. Podvečer se všichni společně zasmáli Brněnskému orloji a vyrazili do Knihovny Jiřího Mahena na přednášku o kultuře Gravettien, tedy o lovcích mamutů, a o výkopech archeologů ve Věstonicích a Pavlově. 

Druhý den ráno se zájezd rozdělil na dvě skupiny, z nichž první navštívila Botanický ústav Akademie věd, kde tým vědců dlouhodobě zkoumá možnosti čištění vody od sinic a dalších znečišťovatelů. Druhá skupina se vydala do Ústavu pro výzkum globální změny, podívala se mimo jiné na letecké technologie zkoumání vody v krajině, možnosti simulování budoucích podmínek pro pěstování rostlin či určování minulého klimatu díky izotopům v letokruzích stromů. Následovala neveselá přednáška o globálním oteplování, kde se posluchači dozvěděli, že situace je špatná a skutečně je moc teplo. 

Po dalším rozchodu v centru Brna se studenti i učitelé šťastně sešli u Janáčkova divadla, nasedli do autobusu a za necelé tři hodiny byli opět v Českých Budějovicích. Odvezli si s sebou další společné zážitky, informaci o existenci pravěké intersex šamanky, drobnou klimatickou úzkost, a především chuť k další návštěvě tohoto krásného studentského města.