Dvou setkání s Petrem Pavlem v Českých Budějovicích se zúčastnila i tehdejší ředitelka ČAG Danuše Lhotková. Budoucí prezident se aktivně zajímal o aktuální otázky českého školství.

Foto: Anna Šolcová