Již v červnu jsme se jako tým, ve složení Vojta Hladík Ondra Klouda a Barča Novotná, probojovali do celostátního kola soutěže EuropaSecura, které se kvůli nepříznivé epidemiologické situaci konalo až nyní a navíc v alternativní on-line formě. Z původního sedmidenního finále na vojenské základně v Brdech se nakonec stalo třídenní on-line zasedání, během kterého jsme, jako delegáti států Evropské unie, řešili vypjatou situaci ve fiktivním státu zvaném Dormenistán. I přes celkem nevýhodnou pozici námi zastupovaného Rumunska se nám nakonec podařilo probojovat na 4. místo.

Vojta: S kamarády jsem se nedávno zúčastnil soutěže EuropaSecura. I přes všechnu tu hektičnost, která v návaznosti na opatření panovala, se podařilo jistou verzi finále uspořádat. Bohužel jsme přišli o všechny krásy, které by se mohly pojit s výjezdem na vojenskou základnu, ale i tak si odnáším velice hezké vzpomínky. Poznal jsem nové lidi a naučil se věci, na které bych normálně nenarazil. Bohužel jsme v maturitním ročníku, a tudíž se nám pokus probojovat se do finále příští rok nepodaří.

Ondra: EuropaSecura pro mě byla neuvěřitelným přínosem především díky nahlédnutí do světa samotného fungování EU. Reprezentace členského státu a řešení mezinárodních vztahů s fiktivní zemí pro mě byla velice obohacující a celá soutěž mi rozšířila obzory nejen v evropské politice, ale také v té světové. I přes to, že můj zájem o politiku dříve nebyl zcela aktivní, účast v této soutěži považuji za skvělou zkušenost a doporučil bych ji všem!

Barča: Stejně jako pro ostatní pro mě byla účast v soutěži EuropaSecura obohacující zkušeností. Nejen, že jsme získali další dovednosti v debatování, zároveň jsme se přiučili novým věcem v oblasti EU a klimatické změny. Právě to, že jsme v soutěži nezastupovali sami sebe, ale Rumunsko a jeho zájmy vnímám jako velké plus a cennou zkušenost. I přesto, že alternativní on-line finále se za žádnou cenu nemohlo vyrovnat týdnu stráveném s armádou na základně Brdech, jsem si celou soutěž náramně užila. : )