Gymnázium Thomase Manna s Kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko již popáté vyhlásilo soutěž v kreativním psaní v německém jazyce – Jugend schreibt 2020, do které se zapojili naši studenti kvinty, sexty a část studentů septimy. Do celostátního kola školní porota nominovala nejzdařilejší práce těchto studentů:

1. místo Matyáš Cahák, Alex Marn (oba sexta)

2. místo Alžběta Michalová, Tadeáš Dušek (oba sexta)

3. místo Klára Horká, Lucie Divišová (obě kvinta)

Zvláštní cenu poroty za svou báseň obdržel Jaroslav Kysela ze septimy!

Do celostátního kola držíme všem nominovaným palce!