Ve čtvrtek 14. 9. proběhl na ČAG Den EYP (European Youth Parliament), kterého se zúčastnili studenti semináře Global Issues ze septimy a 3. ročníku spolu se zájemci ze současné sexty. Role organizátorek se ujaly Amálie Šimurdová, studentka 4.ročníku, a bývalé studentky Kateřina Nedvědová Daniela Pomyjová, které jsou v EYP ČR stále aktivní a staly se součástí nejužšího vedení. 

Den EYP slouží jako ukázka konference EYP zkrácená do jednoho dne. Během něj se studenti nejen lépe poznají, ale seznámí se i s aktuálními problémy evropského měřítka, vymyslí na ně své vlastní řešení, vypracují zkrácenou rezoluci a odprezentují ji na menší verzi valného shromáždění na samotném konci EPM dne, kde ji jejich spolužáci zhodnotí a odhlasují. 

Naši studenti byli rozděleni do dvou komisí s tématy zaměřenými na podporu duševního zdraví ve školním prostředí a udržitelnost v zemědělství. A jaké jsou jejich reakce? “Den EYP mi přišel opravdu zajímavý, jelikož mne nutil se zamýšlet na tématy, která jsou důležitá, ale moc toho o nich nevíme,” kvituje svou zkušenost sextán Hugo Tůma. “Den EYP jsem si v naší skupině užila. Opravdu mne bavilo společné rešeršování a hledání řešení v týmu,” dodává sextánka Linda Štěrbáková

Všem organizátorům i studentům děkujeme a těšíme se, že se nový čagovský tým zúčastní Regionální výběrové konference v Plzni (10. – 12. listopadu 2023).