Dýchají rostliny?

Pokus “Přežijí rostliny bez kyslíku?” jsme okoukali od Ústavu experimentální botaniky AVČR. S paní profesorkou Tůmovou ho doma řešili sextáni a druháci. Vycházíme z hypotézy, že rostliny potřebují přijímat kyslík z atmosféry. Připravili jsme dvě sklenice s vlhčenou vatou a semeny řeřichy. Jedna sklenice se ponechá otevřená, druhá se pevně zavíčkuje. Pozorujeme, že v zavíčkované sklenici řeřicha neklíčí. Absenci kyslíku potvrdíme plamenou zkouškou. Naše hypotéza se tedy potvrzuje. Kyslík je sice produktem fotosyntézy a rostlina ho během dne vyrobí více, než spotřebuje. Celý den ale dýchá, stejně jako jiné aerobní organizmy. Klíčky ještě nemají zelené listy, kterými by produkovaly přemíru kyslíku. Než jim stihly narůst, tak si svou malou zásobu vydýchaly. Proto svíčka v uzavřené sklenici nehoří, plamen dusí těžký oxid uhličitý, který tam klíčící řeřicha vydýchala.

Foto a video Ilona Bláhová – první úspěšná řešitelka.