Cesta za “bílým zlatem” do Berchtesgadenu

Ve středu 17. 4. jsme se se studenty 2. ročníku a sexty vydali v brzkých ranních hodinách za hranice ČR na exkurzi do solného dolu a návštěvu městečka Berchtesgaden v Německu. Neujeli jsme ani pár kilometrů a paní profesorka Tůmová se dala do výkladu o vzniku a těžbě soli v dané lokalitě a rovněž všechny účastníky seznámila s celodenním programem. Jakmile jsme dorazili na místo, oblékli jsme si […]

Zobrazit vše

Energetická politika – minulost nezměním, budoucnost je na mně

Studenti kvinty se v rámci výukového projektu zaměřili formou simulační hry na možnosti lokálního ovlivňování zásadních koncepčních energetických otázek. Vyzkoušeli si tak rozhodovací proces o umístění podzemního úložiště jaderného odpadu v konkrétních rolích a lokalitách. Děkujeme všem lektorům za inspirativní interaktivní workshop a studentům za skvělou spolupráci!

Zobrazit vše

Laboratorní cvičení „Separace a identifikace proteinů pomocí SDS-PAGE elektroforézy“

Dne 03. 10. 2023 Laboratoř strukturní chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala pro 9 studentů oktávy a 4. ročníku Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích laboratorní cvičení zaměřené na separaci a identifikaci proteinů pomocí denaturační gelové elektroforézy (SDS-PAGE). Studenti si měli možnost vyzkoušet sami připravit vzorky proteinů, spustit elektroforézu a veškerou manipulaci s gelem. Studenti ocenili možnost pracovat ve vědecké laboratoři pod […]

Zobrazit vše

Jaderná úložiště

Tříhodinový program od občanského sdružení Jihočeské matky nám umožnil zamyslet se nad otázkami jaderné energetiky nejen v ČR. V krátké prezentaci jsme se dozvěděli o souvislostech (ne)obnovitelných zdrojů energie s klimatickou změnou nebo ohrožení odběratelů ruského plynu. Následně jsme promýšleli vlastní návrhy, jak nakládat s vyhořelým palivem, a na závěr jsme simulovali jednání pro výběr lokality úložiště jaderného odpadu. Odcházeli jsme […]

Zobrazit vše

Jaderná elektrárna Temelín

Ve středu 31. 5. jsme si my, třída 2. ročníku, sebrali své saky paky a vyrazili do nedaleké jaderné elektrárny Temelín, abychom ji prozkoumali skrz na skrz. Naše první kroky vedly do zámečku, kde jsme se seznámili s podmínkami pro vstup a dostali stručné instrukce. Vstup do Temelína je střežen jako nejdražší poklad a museli jsme se rozdělit na dvě skupinky, které se […]

Zobrazit vše

Maturant ČAG Theodor Kutý převzal Cenu Učené společnosti ČR

Oktaván Theodor Kutý převzal při slavnostní ceremonii v pražském Karolinu Cenu Učené společnosti České republiky za studii „Exprese, purifikace a bioinformatická analýza enzymu serinové proteázy S01.A55 z larev bzučivky zelené“ (Konzultant: RNDr. Zdeněk Franta Ph.D., RNDr. Květa Tůmová). Za tímto úspěchem stojí Theův zájem o bádání a zároveň soustředěná, pokorná a precizní práce. Za loňský úspěch v celostátním kole SOČ Theo obdržel […]

Zobrazit vše

Jsme proškoleni na další práci s čidly Vernier!

Fyzikáři, biologové a chemici a také několik šikovných studentů absolvovali školení jak pracovat s čidly Vernier. Několik čidel jsme již použivali v mezinárodním Erasmus projektu STEM3, nyní jsme zakoupili další čidla a studenti s nimi budou pracovat hlavně při přírodovědných cvičeních a v eko semináři.

Zobrazit vše

Hodina moderní chemie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze vyslala na naše gymnázium dva nadšené chemiky a sympatického pana řidiče. Jako první byla přednáška pro maturanty: Je to prosté, milý Watsone, aneb Strhující příběh DNA. Maturanti už téměř všechno znali a tato přednáška je obohatila o nové historické souvislosti. Studenti sekundy a 1. ročníku prožili hodinový program nabitý výbušnými, smradlavými a mrazivými pokusy v rámci projektu Hodina moderní chemie. […]

Zobrazit vše

Laboratorní cvičení „Strukturní charakterizace proteinů – krystalizace lysozymu“

Dne 24. 01. 2023 Laboratoř strukturní chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala pro 11 studentů oktávy a 4. ročníku Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích laboratorní cvičení zaměřené na strukturní charakterizaci proteinů pomocí metody rentgenové difrakce, kterou lze použít pouze za předpokladu vypěstování proteinového krystalu. Studenti měli k dispozici protein lysozym, který krystalizovali pomocí tří krystalizačních metod a to metody sedící […]

Zobrazit vše

Exkurze do železárny Voestalpine a návštěva Linze

V pondělí 5. prosince jsme se my, prváci, společně s kvintou, vydali na výlet do Linze. Nejprve jsme zamířili na vánoční trhy v centru města, kde někteří neodolali místním specialitám a jiní se naopak rozhodli pro návštěvu knihkupectví nebo kavárny. Poté jsme vyrazili na exkurzi do železárny Voestalpine. Zde jsme si prohlédli výstavu o ekologičtějším způsobu zpracování železa, který do […]

Zobrazit vše

Laboratorní cvičení „Polymerázová řetězová reakce (PCR) a elektroforéza DNA v agarosovém gelu“

Dne 25. 10. 2022 Laboratoř strukturní chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala pro 12 studentů oktávy a 4. ročníku Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích laboratorní cvičení zaměřené na provedení polymerázové řetězové reakce (PCR) a následné identifikace DNA pomocí elektroforézy v agarosovém gelu. V průběhu čekání, než proběhne PCR, studenti navštívili Katedru medicínské biologie a seznámili se s výzkumem, který na této katedře probíhá. […]

Zobrazit vše

Laboratorní cvičení „Separace a identifikace proteinů pomocí SDS-PAGE elektroforézy“

Dne 20. 09. 2022 Laboratoř strukturní chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala pro 10 studentů oktávy a 4. ročníku laboratorní cvičení zaměřené na separaci a identifikaci proteinů pomocí denaturační gelové elektroforézy (SDS-PAGE). Studenti si měli možnost vyzkoušet sami připravit vzorky proteinů, spustit elektroforézu a veškerou manipulaci s gelem. Byli se také podívat na Katedře molekulární biologie a genetiky PřF JU v laboratoři […]

Zobrazit vše

Biochemický kurz Uhlík v Boru

Na konci prázdnin ve dnech 22.-26.8. se Alžběta Kozlová a Theodor Kutý, na základě doporučení paní učitelky Tůmové, zúčastnili laboratorního biochemického kurzu Uhlík v Boru, jenž byl určen pouze pro dvanáct vybraných nadaných středoškoláků. Jednalo se o kombinovanou formu výuky praxí pod vedením vědců a následné diskuze, která objasňovala, co se děje a proč. Během cvičení v laboratořích studenti izolovali kofein, destilovali […]

Zobrazit vše

Mezinárodní projekt Erasmus+ v Chorvatsku

V rámci Erasmus+ projektu STEM3 jsme před letošními Vánoci měli možnost vyrazit na mezinárodní výměnu do Chorvatska a navštívit spřátelené gymnázium Prva Gimnazija v Záhřebu. Cílem naší návštěvy bylo kromě poznání kultury a nových kamarádů také porovnání kvality ovzduší a vody ve Slovinsku, České republice a Chorvatsku. O expedici nám na následujících řádkách řeknou samotní účastníci. Lišejníky jako bioindikátory kvality ovzduší […]

Zobrazit vše

V badatelském semináři šli studenti ke kořenům

První běh tzv. “badatelského semináře,” který jsme otevřeli pro zájemce ze všech tříd, úspěšně skončil. Distančně i prezenčně jsme se zabývali mnohými přírodními jevy, logickými rozpory a hádankami (ne)všedního života. Sami posuďte, zda by vás některá z témat zajímala: Jak (ne)lhát aneb statistika a vizualizace dat Mimozemský život a xenobiologie V zajetí sobeckých genů 3D tisk Černá labuť Citace pro […]

Zobrazit vše

STEM3 v Mariboru

Projekt STEM3 přečkal období přísných hygienických opatření a pokračuje neohroženě dál. Našim studentům a učitelům se povedlo konečně navštívit Slovinsko, kde partnerská škola Prva gimnazija Maribor uspořádala setkání všech účastníků. Připojili se k nám také kolegové a přátelé z Chorvatska, konkrétně ze školy I. gimnazija, Zagreb. Co a jak jsme tam dělali nám popíši samotní účastníci výjezdu. Lišejníky indikují kvalitu ovzduší […]

Zobrazit vše

Jak trávili prázdniny

Naši studenti nezahálí ani o prázdninách. Ať už získávají zkušenosti a přivydělávají si na brigádách, trénují, nebo bádají na letních školách. A právě od těch přinášíme letní pozdravy. Anna Vávrová na letním táboře Fénix VŠCHT Praha prohlubovala své znalosti chemie. Nepochybujeme o tom, že se o nové poznatky podělí se třídou ve také školních laboratořích. Theo Kutý a Kryštof Sedlecký se […]

Zobrazit vše

Klíčí v nás věda

Dýchají rostliny? Pokus “Přežijí rostliny bez kyslíku?” jsme okoukali od Ústavu experimentální botaniky AVČR. S paní profesorkou Tůmovou ho doma řešili sextáni a druháci. Vycházíme z hypotézy, že rostliny potřebují přijímat kyslík z atmosféry. Připravili jsme dvě sklenice s vlhčenou vatou a semeny řeřichy. Jedna sklenice se ponechá otevřená, druhá se pevně zavíčkuje. Pozorujeme, že v zavíčkované sklenici řeřicha neklíčí. Absenci […]

Zobrazit vše