V pondělí 5. prosince jsme se my, prváci, společně s kvintou, vydali na výlet do Linze. Nejprve jsme zamířili na vánoční trhy v centru města, kde někteří neodolali místním specialitám a jiní se naopak rozhodli pro návštěvu knihkupectví nebo kavárny.

Poté jsme vyrazili na exkurzi do železárny Voestalpine. Zde jsme si prohlédli výstavu o ekologičtějším způsobu zpracování železa, který do budoucna železárna plánuje. Následně jsme nasedli do prohlídkového autobusu, který nás provezl celým rozlehlým areálem, kterému se někdy trefně říká “město ve městě”. Zároveň nám paní průvodkyně popisovala, jak celé zpracování a výroba železa, od prvotního zpracování železné rudy až po výrobu karoserií, probíhá.  Měli jsme možnost se podívat do vysoké pece, kde jsme na vlastní oči viděli tzv. odpich, při kterém surové železo odtéká k dalšímu zpracování.

V další části Voestalpine jsme pozorovali velké zastoupení robotů v továrně, kteří jsou díky své preciznosti pro železárnu nezbytní. Po konci komentované prohlídky už nezbývalo nic, než se vydat na cestu zpět.

Celou exkurzi jsme si náležitě užili a děkujeme hlavně paní profesorce Tůmové za realizaci obohacujícího výletu. 

Text: Amálie Slabá, 1. ročník