Studenti a studentky obdrží excelentní vzdělání v anglickém a jednom dalším světovém jazyce. Umění komunikace v cizích řečech je součástí našeho společenského renomé, které nám otevírá dveře, a umožňuje tak čerpat z výrazně větších zdrojů poznatků, než které jsme nahromadili v češtině.

Živý jazyk

Výuku jazyků zajišťují výhradně aprobovaní profesionálové a rodilí mluvčí z různých zemí. Zkušenosti s pestrými přízvuky a kulturami posouvají znalost jazyka od studia slovíček k reálnému efektivnímu dorozumívání. Studenti hovoří o životě v zahraničí a přibližují si jej organizací oslav tradičních anglo-saských, germánských nebo románských svátků.

Součástí výuky je konverzace o aktuálních světových tématech, práce s cizojazyčnými zdroji informací a prezentace před publikem. Učíme se argumentovat a spolupracovat. Pomáháme studentům vycestovat na zahraniční stáže a vedeme je k účasti na esejistických a literárních soutěžích a k jiné kreativní tvorbě.

Hosty našeho gymnázia bývají významné osobnosti z kulturního, vědeckého či politického života Evropy i světa.

Nejlepší zázemí

Učíme se interaktivně, s maximálním využítím moderních technologií, ať už mobilních zařízení nebo prvotřídní jazykové laboratoře.

jazyk brána poznání

Široce uznávané certifikace

Připravujeme studenty na Cambridgeské zkoušky všech úrovní a umožňujeme jim získat certifikáty Deutsches Sprachdiplom Stufe I and II.

Organizujeme pravidelně školní zkoušky nanečisto, které probíhají identicky s ostrou zkouškou. Výsledky vyhodnocujeme a používáme k optimalizaci další výuky.

Iniciativním studentům pomáháme získat stipendia na zahraniční pobyty, certifikační zkoušky nebo studia zahraničních univerzit v hodnotách až desítek tisíc korun.

Partner pro konverzaci v jazykové laboratoři je náhodně přiřazen softwarem učitele.

Kontaktní osoby pro oblast jazyků

Mgr. Štěpánka Kloudová (zástupkyně ředitele pro zahraniční vztahy a výuku jazyků)
Mgr. Eva Crhová
Mgr. Eliška Čihovská
Mgr. Javier Jesus Castillo Escobar
Mgr. Zdeňka Hucková
Ing. Nina Kernerová
Mgr. Petra Klee
Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
Eva Kordová
Mgr. et Mgr. Lenka Maliariková
Mgr. Irena Marušincová
Bc. Stephen Muckley
Dagmar Osterloh
Mgr. Jana Pechová
B.A. Karey Rawitscher
Mgr. Lucie Starčevská
Amy Valladares, Ph.D.
Ludmila Whiteside