Po delší covidové pauze se nám podařilo obnovit zahraniční výměny mezi ČAG a partnerskou školou Institut Dertosa z Tortosy (Španělsko). Tentokrát za námi přijela skupinka osmnácti studentů v doprovodu s dvěma vyučujícími, kteří u nás strávili necelý týden.

Po návštěvě Prahy zavítali první den na ČAG, kde je srdečně přivítal pan ředitel a společně jsme zhlédli studentské prezentace, jejichž cílem bylo si vzájemně představit naše školy a město, ze kterého pocházíme.

Studenti byli také zapojeni do hodin anglického a španělského jazyka, kde se ve dvojicích vzájemně učili říci základní užitečné fráze ve španělštině a češtině. Velký ohlas měl kvíz, který připravili studenti sexty, jehož otázky byly zaměřeny na reálie a kulturu naší země. Dozvěděli se například, jaká jsou typická česká jídla, co rádi Češi dělají ve svém volném čase nebo co je to pomlázka a k čemu slouží. Právě to bylo pro Katalánce největším překvapením, a tak si odvážlivci zkusili koledovat přímo na hodině. 😊

Odpoledne navštívili centrum Č. Budějovic, další dny podnikli společný výlet na zámek Hluboká a místní zoo, nechyběla návštěva turisticky vyhledávaného Českého Krumlova s ikonickým zámkem, kde pro ně měli naši studenti připraven výklad ve španělském jazyce. Věříme, že tato výměna byla obohacující pro obě strany a nyní se můžeme těšit na cestu do Tortosy, která nás čeká příští rok na jaře!