V minulém školním roce jsme zahájili v rámci němčiny spolupráci s Treća gimnazija v Sarajevu, gymnáziem, které stejně jako ČAG připravuje studenty na složení mezinárodně uznávaného jazykového diplomu z německého jazyka Deutsches Sprachdiplom úrovně B1 a B2/C1.

Po velmi úspěšné výměně, kdy studenti současné kvinty zavítali na týden do Sarajeva a poté hostili své nové bosenské přátele na ČAGu, přičemž pro komunikaci i plnění nejrůznějších úkolů spjatých s naším projektem čile využívali němčinu, jsme v prvním červnovém týdnu tohoto školního roku upevnili partnerství s Treća gimnazija při společné návštěvě Vídně. Historicko-kulturně zaměřené exkurze se tentokrát za ČAG zúčastnili studenti němčiny z tercie a kvarty. Ve Vídni pro ně byl připraven bohatý program, během něhož se seznámili jak s historickým centrem města, tak s jeho moderní tváří. Kromě procházky kolem významných pamětihodností Vídně, jako je budova rakouského parlamentu, radnice, vídeňské státní opery, katedrála sv. Štěpána, zámek Hofburg, kostel sv. Karla a další, nechyběla návštěva proslulé galerie Albertina, pohled na město z televizní věže Donauturm ani zastávka v Muzeu vojenské historie (Heeresgeschichtliches Museum), kde si studenti mimo jiné prohlédli auto, v němž byl v Sarajevu zastřelen následník trůnu František Ferdinand d´Este. Vyvrcholením exkurze pak bylo pro české studenty setkání s diplomatkou paní Markétou Zahradníčkovou na Velvyslanectví České republiky v Rakousku. Studenti tak měli možnost dozvědět se spoustu zajímavostí o fungování velvyslanectví i práci diplomatů a také si uvědomit, jak důležitá je v diplomacii znalost jazyků (nikoli pouze jednoho jazyka). Celý třídenní pobyt ve Vídni jsme završili večerní návštěvou proslulého zábavního parku Prater.

Role průvodců se při procházce městem zhostili samotní studenti, kteří spolu se svými bosenskými partnery připravili a poté i pro ostatní prezentovali popisy jednotlivých pamětihodností a pozornost svých posluchačů ověřovali prostřednictvím kvízů a dalších aktivit. To vše samozřejmě v komunikačním jazyce našeho projektu, tedy němčině.

V příštím školním roce bude naše spolupráce s Treća gimnazija pokračovat opět vzájemnou návštěvou v Sarajevu a v Českých Budějovicích, které se zúčastní právě studenti němčiny letošní tercie a kvarty. Ti si díky společné návštěvě Vídně nejen připomenuli, co naše dva národy spojuje, ale již i lehce poznali bosenskou mentalitu.😊