Dofáci převzali certifikáty bronzové úrovně!

V úterý 11. 6. proběhla na ČAG slavnostní ceremonie DofE (prestižní Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), kdy studentky a studenti, kteří splnili všechny své výzvy bronzové úrovně, byli oceněni zaslouženými mezinárodně uznávanými certifikáty. Ty jim předala paní Eva Benešová z národní centrály DofE. Během ceremonie studenti shrnuli, co jim DofE do jejich osobních životů přineslo, a program oživili promítnutím videí ze svých […]

Zobrazit vše

Exkurze do Drážďan

Slunečné pondělí 8. 4. vyrazila sekunda spolu se spolužáky z vyšších ročníků na kulturně-historickou exkurzi na zámek Moritzburg (známý mimo jiné tím, že se zde natáčely legendární Tři oříšky pro Popelku) a do zemského hlavního města Saska Drážďan. Při komentované procházce centrem města poznali nejvýznamnější historické památky, které byly na konci druhé světové války po masivním bombardování Drážďan kompletně […]

Zobrazit vše

Školní kolo soutěže Knihomol

I letos jsme se s našimi němčináři zapojili do soutěže v předčítání německých textů zvané Bücherwurm (Knihomol), kterou každoročně pořádá Goethe Zentrum v Českých Budějovicích. Pro letošní předčítání byla vybrána kniha Das doppelte Lottchen od Ericha Kärstnera (v českém překladu zámá jako Luisa a Lotka). Všichni zúčastnění studenti podali výborné výkony, jako nejlepší “předčítači” byli oceněni Jakub Gutvirth (3.V) za […]

Zobrazit vše

Finále soutěže Jugend schreibt

V pondělí 4. 12. se studentky Ludmila Kozlová (2. ročník), Kristýna Hauserová (kvinta) a Gabriela Divišová (kvinta) zúčastnily finále soutěže Jugend schreibt, které se konalo v Goethe Institutu v Praze. Ačkoli studentky přednesem svých autorských básní nedosáhly na stupně vítězů, porota jim vyjádřila uznání za originalitu a kreativitu. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci ČAG! Zde sdílíme ukázky dvou básní. Báseň 1, Autor: Kristýna […]

Zobrazit vše

Jugend schreibt

Je již několikaletou tradicí, že se naši studenti němčiny účastní soutěže Jugend schreibt, kterou pořádá Gymnázium Thomase Manna v Praze. Zadáním letošního ročníku bylo složit svou vlastní báseň v němčině a natočit video se svým přednesem. Témat pro básně znělo: “Wer bin ich?” (Kdo jsem). Z mnoha zajímavých a textů, které jsme do soutěže poslali, na konec komise vybrala příspěvky […]

Zobrazit vše

Partnerství s Treća gimnazija v Sarajevu

V minulém školním roce jsme zahájili v rámci němčiny spolupráci s Treća gimnazija v Sarajevu, gymnáziem, které stejně jako ČAG připravuje studenty na složení mezinárodně uznávaného jazykového diplomu z německého jazyka Deutsches Sprachdiplom úrovně B1 a B2/C1. Po velmi úspěšné výměně, kdy studenti současné kvinty zavítali na týden do Sarajeva a poté hostili své nové bosenské přátele na ČAGu, přičemž […]

Zobrazit vše

Přehlídka dovedností DofE

Ve středu 26. 4. proběhla již druhá čagovská přehlídka DOFE, které se zúčastnili jak studenti tak jejich vedoucí z řad učitelů. Tematicky byla přehlídka tentokrát zaměřená na oblast dovedností, jež si studenti zvolili jako své výzvy, a tak jsme mohli ochutnat skvělé cukrářské výrobky, poslechnout si několik klavírních přednesů, obdivovat nakreslené obrázky, poučit se, jak se tejpuje naražený kotník, […]

Zobrazit vše

Jihočeský knihomol (Bücherwurm)

Minulý týden 16. 2. proběhlo školní kolo soutěže Jihočeský knihomol (Bücherwurm) v předčítání německých textů, kterou organizuje Goethe centrum v Českých Budějovicích. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – nižší gymnázium (studenti 2.V–4.V) a vyšší gymnázium (studenti 5.V–7.V a 1. roč. – 3. roč.). Soutěžící předčítali vybrané kapitoly z knihy Zeus und die Bande vom Olymp od Franke Schwiegera přibližující bájnou starořeckou mytologii. Porota jako […]

Zobrazit vše

Přehlídka DofE

Začátkem ledna proběhla na ČAGu první přehlídka DofE (The Duke of Edingurgh´s Award), které se zúčastnili jak studenti, tak jejich vedoucí z řad učitelů, kteří jsou do projektu zapojeni. Během přehlídky měl každý ze studentů prostor představit své osobní výzvy z oblasti dovedností, sportu a dobrovolnictví, na jejichž plnění již od podzimu pracují. Zjistili jsme tak, že máme […]

Zobrazit vše

Jugend schreibt

I v letošním roce se němčináři ČAGu zúčastnili soutěže Jugend schreibt (Mládež píše), kterou každoročně vyhlašuje česko-německé gymnázium Thomase Manna v Praze. Letošní ročník se nesl v duchu poetry slam, kdy byli studenti vyzváni napsat svou vlastní báseň v němčině a natočit video, jak báseň přednášejí. Ve finálovém klání soutěže, které se konalo na Goethe Institutu v Praze, reprezentovala ČAG Kristýna […]

Zobrazit vše

Studijní pobyt pro učitele němčiny v Düsseldorfu

Jaké je to být studentkou si připomněla Mgr. Irena Marušincová, když se 31. 10. – 11. 11. zúčastnila spolu s dalšími třinácti kolegyněmi a kolegy z různých zemí světa studijního pobytu pro učitele němčiny v Düsseldorfu. Díky bohatému programu si rozšířila znalosti reálií Německa a získala mnoho tipů na oživení výuky prostřednictvím nejrůznějších online aplikací, které při své výuce určitě využije, němčináři se […]

Zobrazit vše

Jugend schreibt

I v letošním roce se němčináři ČAGu účastní soutěže Jugend schreibt (Mládež píše), kterou každoročně vyhlašuje česko-německé gymnázium Thomase Manna v Praze. Letošní ročník se nese v duchu poetry slam, kdy byli studenti vyzváni napsat svou vlastní báseň v němčině a natočit video, jak báseň přednášejí. Zdařilá dílka našich nadějných němčinářů z kvinty, prvního ročníku a sexty posíláme k posouzení do Prahy. Držte […]

Zobrazit vše

Chaloupky

První týden v říjnu strávili primáni na tradičním seznamovacím pobytu v ekologickém středisku Chaloupky na Vysočině, kde pro ně byl připraven pestrý program zaměřený na poznávání okolní přírody a sebe sama prostřednictvím vzdělávacích i odpočinkových her, samostatného výzkumu, krátkých přednášek a workshopů. Vyvrcholením celé akce byla vědecká konference, na níž studenti představili výsledky svých vlastních bádání. Akci jsme si všichni […]

Zobrazit vše

Strom česko-bosenského přátelství

Druhá polovina výměnného pobytu v Sarajevu navázala na úvodní objevovatelské nadšení a prohloubila naše rychle vznikající přátelství se studenty Treća gimnazija Sarjevo. Naši němčináři excelovali, když spolu s bosenskými kamarády popisovali rozdíly mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou. Tleskala jim i paní ředitelka z Treća gimnazija Sarjevo. Tak jsme viděli, kde nám zabili Ferdinanda. Na závěr pobytu kolegyně z Treća gimnazija přišly […]

Zobrazit vše