V polovině září navštívily dvě třídy, prima a 1. ročník, Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod ve Vodňanech. Středisko funguje jako součást Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zaměřuje se na vzdělávání, výchovu a osvětu zejména v oblasti ochrany vod, vodních živočichů a šetrného vodního hospodářství.

Pro studenty byl připraven vzdělávací program „Letem vodním světem“, který byl zaměřen na vodní živočichy a jejich ekologii a byl pojat velmi prakticky. Všichni měli možnost vzít si do ruky živé raky i nejrůznější druhy ryb, mikroskopovat živý zooplankton a prohlédnout si vypreparované žábry, požerákové zuby i jiné části rybího těla. Na interaktivním modelu studenti viděli, jak důležitá je přirozená říční niva pro vodní režim v krajině a jak může zabránit ničivému vlivu povodní.

Program byl velmi zajímavý a určitě jej v příštím školním roce zopakujeme pro další třídy.