Teprve po vydání 2. čísla našeho nového 4you časopisu jsme se ho vydali reprezentovat na vyhlášení 13. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů.

Celé páteční dopoledne 19. 5. jsme strávili ve Studentském klubu Kampa posloucháním doprovodného programu, který nám nabídl mnoho příležitostí letních akcí nebo výměnných pobytů v rámci Erasmus+. Nahlédli jsme do komentátorských stanovišť českého hokeje díky vyprávění komentátora Hokejka TV Matěje Vodičky, který se k nám hlásil jako absolvent ČAGu. Setkali jsme se také s ostatními redakcemi a dozvěděli jsme se o iniciativě jedné studentky, která pod názvem Vášeň pro čtení pořádá čtení maturitních textů pro Domovy důchodců a bude moc ráda za další dobrovolníky! 

Doprovázeni občerstvením, prohlížením všech přihlášených časopisů a hudbou studentské folkové skupiny Has#tag jsme se již dostali k samotnému vyhlášení. Udělovala se ocenění ve věkových kategoriích za první tři místa a některé vybrané časopisy ještě dostaly Čestné uznání. My konkrétně za rozhovor s paní uklízečkou. Tak pokud jste ho ještě nečetli, neváhejte se ponořit do čtení obou čísel nebo se přidejte k naší otevřené redakci a pojďte s námi do téhle cesty!