Druhá polovina výměnného pobytu v Sarajevu navázala na úvodní objevovatelské nadšení a prohloubila naše rychle vznikající přátelství se studenty Treća gimnazija Sarjevo.

Naši němčináři excelovali, když spolu s bosenskými kamarády popisovali rozdíly mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou. Tleskala jim i paní ředitelka z Treća gimnazija Sarjevo.

Tak jsme viděli, kde nám zabili Ferdinanda.

Na závěr pobytu kolegyně z Treća gimnazija přišly s myšlenkou, že večer před odjezdem ze Sarajeva zasadíme na zahradě jejich školy strom česko-bosenského přátelství (malou třešeň) a druhý stromek dostaneme s sebou, abychom ho zasadili na zahradě ČAGu. A tak se stalo, třešeň vypadá po cestě trochu nejistě, ale v nejhorším ji obnovíme na podzim, kdy bude výměnný pobyt pokračovat u nás Budějovicích.