Důkazem toho, že lockdown a následná online výuka nezabránily letošním maturantům, aby se ucházeli po maturitě o studium v zahraničí, je fakt, že celkem šest z nich si podalo přihlášky na různé zahraniční vysoké školy. Většina studentů, kteří byli již ke studiu přijati nebo ještě na přijetí čekají, se těší na objevování nových kultur, při kterém jim přejeme hodně zdaruJ!

Ve školním roce 2020-21 se studenti maturitních ročníků hlásili na tyto obory na zahraničních univerzitách:

München (Technische Uni)/ obor informatik/Německo

Darmstadt (Technische Uni) /obor informatik/Německo

Leiden University/ obor: International Relations/Nizozemí

Fachhochschule Krems/obor: Management/Rakousko                   

Wirtschaftsuniversität Wien/obor Business and Economics/Rakousko

Commerce Management/Dánsko

Export & Technology Management/Dánsko

Architectural Technology and Construction Management /Dánsko

J. Keppler Uni v Linci/ obor Wirtschaft und Okonomie/Rakousko

Wirtschaftsuniversität Wien/obor Business and Economics/Rakousko

University of Reading /UK

Ecology and Wildlife conservation

Anglia Ruskin University/UK

 Marine and Terrestrial Conservation

 Zoology

Royal Veterinary College, University of London /UK

 Animal Biology, Behaviour, Welfare and Ethics