Po střídavé distanční a prezenční výuce jsme se propracovali až k závěru školního roku. Ať už byla cesta sebesložitější, hodí se podotknout, že jsme to zvládli krásně. Rádi bychom poděkovali všem studentům a studentkám, ale i jejich rodičům za spolupráci. Úloha rodiny a sebekázně v dobách distanční výuky nepochybně vzrostla a jsme rádi, že jsme mohli počítat s vaší podporou. Popřejme si tedy krásné bezstarostné léto, hodně zdraví a odpočinku. Budeme se těšit na shledanou v září. Věříme, že další školní rok již bude organizačně jednodušší a osobnější. Krásné prázdniny.

Pandemická výzva nám kromě starostí přinesla i mnoho dobrého. Na rozdíl od viru, kterého se musíme zbavit, nové zkušenosti si uchováme do budoucna. Studenti i učitelé si více považují prezenční výuky a ve třídách panuje vyspělejší a vstřícnější atmosféra. Sžili jsme se s technikou, posílili jsme digitalizační úsilí a obešli se bez papírů. Úplný závěr roku jsme doučili na vycházkách, výletech, hravě a zodpovědně. Zavzpomínejme stručně v obrazech na uplynulý školní rok.

Studenti chemie pod dohledem RNDr. Květy Tůmové “odpalují” distanční výuku.

Chodník před školou rozkvétá hravými nápisy.

Po návratu k prezenční výuce se pravidelně testujeme.