Lektorky angličtiny Amy Valladeres a Karey Rawitscher (obě z USA) se rozhodly zapojit v rámci výuky Aj studenty současné sexty do projektu TED Talks (zkratka ze slov „Technology, Entertainment, Design“, nověji též jako „Thinkers, Enablers, Doers“). Tato platforma slouží primárně ke sdílení inspirativních myšlenek a nápadů formou sdílených videí.

Sextáni navázali kontakt se svými vrstevníky z Brazílie a Indonésie a momentálně pracují na vytvoření promo videa o České republice. Lektorka Amy se již krátce stačila se studenty z Indonésie pozdravit během úvodního virtuálního setkání.

Je vidět, že současná on-line výuka nabízí stále nové a nové inspirace pro nás, pedagogy, a nové možnosti pro naše žáky:-) O pokračování projektu vás budeme průběžně informovat.