Školní kolo recitační soutěže

Dne 7. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže Vrbenský rohlík. Zúčastnili se jej zájemci ze všech tříd nižšího gymnázia. V porotě zasedla vedle Květy Měšťanové a Petry Klee také studentka oktávy Denisa Havlová, které je sama velmi zkušenou a úspěšnou recitátorkou. V I. kategorii (prima, sekunda) obsadili 1. místo Stanislava Bumbová a Martin Nedvěd, na 2. se umístila Tereza Radová a 3. místo […]

Zobrazit vše

Přednáška o judaismu

Víte, co je to tfilin, talit nebo kipa? Kolik ramen má menora a k čemu slouží mikve? Proč je mezuza vždy připevněna nakřivo? A kdy letos začíná chanuka? A jak by to vypadalo, kdyby židé také strojili vánoční stromeček? Toto vše a ještě mnohem více se ve středu 14. 12. mohli dozvědět studenti septimy a 3. ročníku na přednášce pana Tomáše Kubína, která proběhla […]

Zobrazit vše

Výjimečný poetický úspěch našich studentek 

Dne 5.12. se skupina studentů ČAGu zúčastnila recitační soutěže v cizích jazycích Táborská Eurolyra. Na soutěž se v letošním roce přihlásilo rekordních 103 recitátorů z více než dvaceti škol celé republiky. V této obrovské konkurenci se podařilo našim dvěma studentkám – Josefině Grillové (8.V) a Stelle Salvové (3.V) získat čestné ceny poroty, které byly uděleny třem nejlepším recitátorům v každé kategorii. K tomuto […]

Zobrazit vše

Táborská Eurolyra

O tom, že múzy nemlčí ani v době covidové, se mohli přesvědčit účastníci letošního 7. ročníku recitační soutěže v cizích jazycích Táborská Eurolyra, který se konal v pondělí 6. 12. 2021 a kterého se účastnila přibližně desítka škol z celé ČR. Naši školu skvěle reprezentovali ve španělském jazyce Štěpán Drda a Theodor Kutý, v jazyce anglickém Blanka Cábová, Kateřina Píbalová a Denisa Havlová. Kvůli ztíženým, a ne […]

Zobrazit vše