Vrbenský rohlík 2024

Již po čtyřiadvacáté se v historii ČAG sešli u nás nadšenci z několika českobudějovických škol, aby změřili své síly v krásném přednesu. Recitační soutěže Vrbenský rohlík se letos účastnilo třicet dva studentů, kteří přišli z Gymnázia Česká, Gymnázia J. V. Jirsíka, Gymnázia Jírovcova a samozřejmě i z našeho Česko-anglického gymnázia. Odborná porota se skládala z teatroložky, scénáristky, herečky a učitelky ZUŠ Silvie Žatecké Vojíkové, herce Malého […]

Zobrazit vše

Živá knihovna s Amnesty International

Ve středu 21. 6. 2023 se studentům tercie naskytla unikátní příležitost setkat se se dvěma „živými knížkami“ z Živé knihovny Amnesty International. Tento projekt slouží k prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie a k odbourávání předsudků a stereotypů všeho druhu. Žáci se setkají s člověkem, který je podle běžných norem společnosti nějak odlišný, mají možnost slyšet jeho příběh a ptát se jej na nejrůznější, třeba i velmi […]

Zobrazit vše

Co je to hospic?

Dne 12. 5. na naši školu zavítaly dvě pracovnice Domácího hospice sv. Veroniky, aby pověděly studentům septimy a třetího ročníku něco o činnosti, kterou se zabývají. Šárka Kasperová, zdravotní sestra, a Ester Dombrovská, sociální pracovnice, vysvětlily studentům rozdíl v péči o pacienty v nemocnici, kdy hlavním cílem je uzdravení člověka, a v hospicové péči, kdy jde především o to umožnit klientům důstojný a klidný konec života. Popisovaly, […]

Zobrazit vše

Vrbenský rohlík 2023

Letošního, již 23. ročníku, se zúčastnilo celkem třicet tři recitátorů z Gymnázia Česká, Gymnázia Jírovcova, Gymnázia J. V. Jirsíka a našeho Česko-anglického gymnázia. V porotě zasedli jihočeský autor knihy povídek Zbyněk Mrvík, naše absolventka a autorka básnické sbírky Anna Gažiová a herec českobudějovického Malého divadla a zároveň zdravotní klaun Martin Dobíšek. Moderátoři Nela Hüttnerová a Ivo Bouchal nás provedli poetickým dopolednem plným krásných […]

Zobrazit vše

Školní kolo recitační soutěže

Dne 7. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže Vrbenský rohlík. Zúčastnili se jej zájemci ze všech tříd nižšího gymnázia. V porotě zasedla vedle Květy Měšťanové a Petry Klee také studentka oktávy Denisa Havlová, které je sama velmi zkušenou a úspěšnou recitátorkou. V I. kategorii (prima, sekunda) obsadili 1. místo Stanislava Bumbová a Martin Nedvěd, na 2. se umístila Tereza Radová a 3. místo […]

Zobrazit vše

Přednáška o judaismu

Víte, co je to tfilin, talit nebo kipa? Kolik ramen má menora a k čemu slouží mikve? Proč je mezuza vždy připevněna nakřivo? A kdy letos začíná chanuka? A jak by to vypadalo, kdyby židé také strojili vánoční stromeček? Toto vše a ještě mnohem více se ve středu 14. 12. mohli dozvědět studenti septimy a 3. ročníku na přednášce pana Tomáše Kubína, která proběhla […]

Zobrazit vše

Výjimečný poetický úspěch našich studentek 

Dne 5.12. se skupina studentů ČAGu zúčastnila recitační soutěže v cizích jazycích Táborská Eurolyra. Na soutěž se v letošním roce přihlásilo rekordních 103 recitátorů z více než dvaceti škol celé republiky. V této obrovské konkurenci se podařilo našim dvěma studentkám – Josefině Grillové (8.V) a Stelle Salvové (3.V) získat čestné ceny poroty, které byly uděleny třem nejlepším recitátorům v každé kategorii. K tomuto […]

Zobrazit vše

Táborská Eurolyra

O tom, že múzy nemlčí ani v době covidové, se mohli přesvědčit účastníci letošního 7. ročníku recitační soutěže v cizích jazycích Táborská Eurolyra, který se konal v pondělí 6. 12. 2021 a kterého se účastnila přibližně desítka škol z celé ČR. Naši školu skvěle reprezentovali ve španělském jazyce Štěpán Drda a Theodor Kutý, v jazyce anglickém Blanka Cábová, Kateřina Píbalová a Denisa Havlová. Kvůli ztíženým, a ne […]

Zobrazit vše