Exkurze do Drážďan

Slunečné pondělí 8. 4. vyrazila sekunda spolu se spolužáky z vyšších ročníků na kulturně-historickou exkurzi na zámek Moritzburg (známý mimo jiné tím, že se zde natáčely legendární Tři oříšky pro Popelku) a do zemského hlavního města Saska Drážďan. Při komentované procházce centrem města poznali nejvýznamnější historické památky, které byly na konci druhé světové války po masivním bombardování Drážďan kompletně […]

Zobrazit vše

Návštěva muzea komunismu v Praze

Studenti kvarty jeli prostudovat historické události a dopad komunismu na společnost v Československu od druhé světové války až po pád komunistického režimu v roce 1989. Většina kvartánů ve dvojici vyhledala v expozici muzea odpovědi na padesát otázek a tím získali solidní historický kontext. Snad jim nahlédnutí do minulosti pomohlo pochopit současnou společnost a události a získali lepší perspektivu na vývoj a proměny, které […]

Zobrazit vše

Kulturně-historická exkurze do Prahy a Terezína

Po několikaleté pauze jsme se 3. ročníkem a septimou opět vydali do Prahy. Oficiálně nazýváme tuto akci Kulturně historická exkurze, ve skutečnosti jde ale o to, podívat se na město, které všichni známe, trošku z jiné perspektivy. Nepoznávat Prahu jenom přes kulinářské požitky, akvaparky a jiné spektakulární zážitky, ale zajít třeba tam, kam bychom sami nikdy nezavítali nebo se na […]

Zobrazit vše

Byli to naši sousedé

V Praze se 28. října 1918 nadšeně demonstrovalo a vyhlašoval se samostatný československý stát. Sdíleli však toto nadšení všichni občané nově vznikajícího státu? Jak vznik Československa proměnil vztahy mezi českou a německou komunitou? S kvartou jsme absolvovali zážitkový workshop, který pro nás uspořádala společnost Post Bellum. Velké díky patří lektorkám, díky kterým půldenní program rychle uběhl a které dokázaly studenty […]

Zobrazit vše

Škola hrou: Jak vzniklo písmo?

Noví studenti Česko-anglického gymnázia při hodinách literatury nejen mluvili o vzniku písma, ale jedno z nejstarších, egyptské hieroglyfy, i sami znázornili. Poučeni příručkou “Jak číst egyptské hieroglyfy” Marka Colliera a Billa Manleye sestavili následující nápis: “Ó vy živí, kteří budete procházet kolem naší učebny, nepohazujte po zemi žádné odpadky.” True story.

Zobrazit vše