Laboratorní cvičení „Separace a identifikace proteinů pomocí SDS-PAGE elektroforézy“

Dne 20. 09. 2022 Laboratoř strukturní chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala pro 10 studentů oktávy a 4. ročníku laboratorní cvičení zaměřené na separaci a identifikaci proteinů pomocí denaturační gelové elektroforézy (SDS-PAGE). Studenti si měli možnost vyzkoušet sami připravit vzorky proteinů, spustit elektroforézu a veškerou manipulaci s gelem. Byli se také podívat na Katedře molekulární biologie a genetiky PřF JU v laboratoři […]

Zobrazit vše

🥇 MISTŘI ČR VE FRISBEE ULTIMATE 🥇

Tímto titulem se mohou chlubit současné studentky Denisa Havlová a Kateřina Rajská, bývalí Jana Šromová, Matěj Štětka, Ondřej Vítovec, Filip Lexa a chybějící na fotce Jan Ondráček a Tomáš Král, kteří se se svými týmy 3SB women a 3SB open chlapi stali mistry České republiky ve Frisbee ultimate! V posledním zářijovém týdnu budou reprezentovat Českou republiku v mezinárodním turnaji v Itálii. […]

Zobrazit vše

Biochemický kurz Uhlík v Boru

Na konci prázdnin ve dnech 22.-26.8. se Alžběta Kozlová a Theodor Kutý, na základě doporučení paní učitelky Tůmové, zúčastnili laboratorního biochemického kurzu Uhlík v Boru, jenž byl určen pouze pro dvanáct vybraných nadaných středoškoláků. Jednalo se o kombinovanou formu výuky praxí pod vedením vědců a následné diskuze, která objasňovala, co se děje a proč. Během cvičení v laboratořích studenti izolovali kofein, destilovali […]

Zobrazit vše

Plní zážitků z Kalokagathia

Každý rok se na Lipně koná sportovně-naučný kurz Kalokagathia pod vedením našich učitelů tělesné výchovy. Pro studenty prvního ročníku jde zároveň o adaptační kurz, díky kterému se vzájemně seznamují a tvoří mezi sebou nová přátelství. Celý týden je doslova nabitý sportovními aktivitami – studenti závodí v orientačním běhu, jezdí na lodích a paddleboardech a podnikají celodenní cyklovýlety. Nechybí malování, diskuze […]

Zobrazit vše

Premiéra filmu Absolvent

Dne 30.8.2022 se konala premiéra krátkého filmu s názvem Absolvent, jehož autorem je náš bývalý student Vsevolod Potapov. Film vznikl v prostorách ČAGu a účinkují v něm současní studenti, absolventi i někteří učitelé. Na jeho tvorbě se mimo jiné podíleli kameraman Jakub Dušek, student Českého reálného gymnázia, a Jana Topinková, učitelka češtiny z Kladna, která napsala báseň přesně podle požadavku začínajícího filmového […]

Zobrazit vše

Kvinta ve Světě ametystů v Maissau

Že geologie studenty nebaví? Pro kvintu to neplatí. S nadšením se jeli podívat do dolnorakouského Maissau, kde je možnost vidět jednu z nejsilnějších ametystových žil na světě, má mocnost místy až dva metry a je svého druhu jedinečná. Jedná se o naleziště takzvaných „pásových“ ametystů a podobných nalezišť je na světě asi jen dvacet. Kromě návštěvy podzemí studenti zhlédli také […]

Zobrazit vše

Příklady dobré praxe na ČAG!

Jako příklad dobré praxe může sloužit dvoutýdenní stáž v centrále německé firmy dm v Českých Budějovicích, které se koncem června a koncem srpna zúčastnily studentky oktávy Alžběta Michalová a Ilona Bláhová. Obě studují němčinu v programu DSD a letos se připravují na složení Německého jazykového diplomu DSD-2. S centrálou dm jsme navázali spolupráci v rámci jednodenních stáží „Echt praxe“, které pořádají […]

Zobrazit vše

Jak se studuje doma a v zahraničí?

Minulý týden zavítali mezi studenty ČAGu tři naši bývalí maturanti, Jakub Tomeš, Emma Mocová a Pavel Štěch, kteří aktuálně studují na různých VŠ doma i v zahraničí, aby se podělili o své zážitky a motivovali současné studenty. Pavel Štěch právě dokončil bakalářské studium oboru teoretická fyzika na UCL (the University College of London), která se dlouhodobě řadí mezi top ten […]

Zobrazit vše

Garden Party – oslava k 30. výročí Česko-anglického gymnázia

Letošní školní rok jsme zahájili 2.9. velkolepou Garden Party věnovanou oslavám 30. výročí Česko-anglického gymnázia, jež se konala tradičně v naší zahradě. Pozvání na tuto významnou událost přijalo mnoho vzácných hostů nejen z veřejné scény, ale také ti, kteří se v minulosti zasloužili o založení a fungování našeho gymnázia, stejně tak jako všichni ostatní, bez nichž by ČAG nefungovalo v současné době. Úvodního […]

Zobrazit vše

GLOBE REGIONAL LEARNING EXPEDITION v Estonsku, 2.-5. srpna 2022

Není úplně obvyklé, aby se o prázdninách studenti vydali na školní akci. Tahle akce byla ale velmi výjimečná! Vybrala jsem čtyři vynikající studenty, kteří se mohli zúčastnit za odměnu za dlouhodobou aktivní práci v eko semináři i v biologii. Sabina Fraňková ze současné septimy, Kristýna Vaňková z kvinty, Terezie Pitrová a Cedrik Pavienský z kvarty se na expedici, stejně jako já, velmi […]

Zobrazit vše

Konference For the Love of Teaching 2022

Vyučující angličtiny z celé republiky se v přípravném týdnu sešli na konferenci For the Love of Teaching 2022 v Praze. Přednášející Paul Kelly představil nejnovější metodické postupy WRITING. Martin Prošek ukázal učitelům nové možnosti využití on-line verze Oxford dictionary a profesor Martin Hilský zakončil celodenní konferenci úžasnou přednáškou o překladech Shakespearova díla, kde vysvětloval geniální překlady slovních hříček. Akce byla […]

Zobrazit vše